VIDEOARCHIV SEČV
Starknest
Kompletně uspořádán a převeden do digitální podoby. Jednotlivá videa jsou umístěna v příslušných konferenčních materiálech podle roku prvního uvedení.