KVÍDO 2003/2004        Vážení a milí Ertologové,

        vzhledem k tomu, že se opět blíží konec etareánského roku, blíží se i naše oslava Kvida. Konec roku v Ertaru je samozřejmě pevně dán posledním dnem měsíce března, jeho oslava v Čechách je však vzhledem k pracovním povinnostem většiny ertologů v Čechách svátkem pohyblivým. Datum letošní oslavy je opět stejné pro celou Českou republiku a najdete je na opět skvěle Slávkem zpracovaných a značně rozšířených internetových stránkách na adrese www.ertar.rks.cz na titulní stránce. (pozn. ponechte kurzor myši na obrázku chvíli déle) Místo konání se liší podle jednotlivých regionálních organizací Společnosti Ertarsko-Českých vztahů. Pro Vás je akce organizována, stejně jako minulý rok, v restauraci Na střelnici, v ulici Na maninách č. 18 v Holešovicích od 18.00 hodin. Jste srdečně zváni s rodinnými příslušníky a dětmi.
Na shledanou se těší
za Ertar Embasy of Ček Repablik

       Starknest

       V Praze 4, na Spořilově, v restauraci U Tonyho, proběhlo včera zdárně rozloučení s minulým rokem. Akce se zúčastnilo 5 osob, 3 ženy a 2 muži. Byly zkonzumovány 2 čaje a 4 piva. Rok byl přivítán důstojně, nebyla způsobena žádná výtržnost. Organizačním nedopatřením byla půlnoc přivítána v 21.20 našeho času. Doporučuji v budoucích letech věnovat větší pozornost včasné aktualizaci. Olga

       PF 2004        Účtenka        První zprávy o písmu
Z přípravy oslav na ertarské ambasádě

Vážení a milí ertologové a ergeologové,
oslavy Kvida se vloni (tedy 31.3.2004) vydařily. Proběhly důstojně a bez výtržností. V Praze se slavilo na dvou lokalitách - Na Maninách, kde přibližně v místech prvních spartakiád proběhla hlavní masová oslava za osobní účasti koordinátora a jeho rodiny, a na Spořilově, kde se sešlo jen několik kusů a slavili s desetiminutovým skluzem. Tato časová odchylka je vzhledem ke svému relativnímu významu (ke dni 9.4.2004 činila 0,07% a dále klesá) téměř zanedbatelná a pokud to stále nebudeme připomínat, po nějaké době se na ni zapomene. Hezké jaro!
Slávek