KVIDO 2006        Oslavu v letošním roce neorganizovala Ertarská ambasáda, jak bylo ostatně již od 10. února GK vyvěšeno na webových stránkách ambasády, tak se organizace ujala alespoň jedna soukromá osoba. Teoreticky tak sice akce nepatří do seznamu ertologických akcí, ale s přihlédnutím k tomu, že stejně všichni účastníci akce byli ertologové, rozhodla se redakce tohoto webu akci do seznamu zařadit. A navíc se akce velice vydařila.        Karel Kocourek - Děkujeme!
       
        Přítomní erto- i ergeologové, rodinní příslušníci, laická veřejnosti!
        Sešli jsme se v uspokojivém počtu na oslavě Kvída 2006 a to i přes to, že Ertarská ambasáda tentokrát od jejího uspořádání dala ruce pryč a nechala nás na holičkách, snad v domnění, že čas letí i bez oslav a že zrušením Kvída oddálí konec roku 2006. Naštěstí se našel (jako obvykle) obětavý muž, který pro nás pěkné a příjemně prožité chvíle loučení se starým a vítání nového roku zachránil.
        Chtěl bych tímto Daliborovi (jako obvykle) poděkovat za jeho milé pozvání na Kvída 2006, za obětavé zorganizování oslavy, za zajištění prostor a především za jeho obrovské nasazení, s kterým nejen udržuje v chodu ertarské a ertologické tradice a aktivity, ale především nás všechny burcuje (jako obvykle) k aspoň matnému odlesku jeho snahy a píle. Všechna tahle chvála se totiž neomezuje jen na oslavu letošního Kvída, ale především na webové stránky www.ertar.info, které díky Slávkovi získaly novou, univerzálnější podobu a které jsou díky Daliborovi téměř denně obohacovány o další a další informace, doplňky a úpravy, což obnáší opravdu gigantické množství práce, energie a času nejen s postupným zpracováváním mnohdy už hodně starých materiálů, ale i s jejich dobýváním od mnohdy už hodně zapomětlivých erto- a ergeologů.
        A v neposlední řadě si neodpustím mu popřát k jeho narozeninám, protože od předvčerejška je mu zase na devět měsíců stejně let jako mě.
        Hodně zdraví, energie a zápalu pro věc, Dalibore!

       A co tomu předcházelo?
       Zhruba v polovině února se na stránkách ambasády objevila informace o tom, že v letošním roce NEBUDE ambasáda organizovat oficiální oslavu Kvida. Zanedlouho se v poště objevily následující reakce:
       ......Tak už je to na stránce. Omlouvám se ti předem za spousty mailů, které ti přijdou. Ale možná bude zajímavé, v jakém přijdou pořadí...Ahoj, Slávek
       ......S politováním jsme zaznamenali zprávu, že je letos zrušen konec ertarského roku Kvido! Znamená to snad, že v Ertaru pokračuje rok 2006? Nebo se v této pokrokové a vpravdě futuristické zemi zastavil čas? Rádi bychom slyšeli vysvětlení aspoň od pracovníků ambasády, když už ne od čelních představitelů SČEV či přímo kanceláře koordinátora!! Rozhořčení návštěvníci OSEAvČR BK+ZK+KK
       ......a několik telefonátů.
       
       Jeden z pracovníků ambasády se proto rozhodl zorganizovat alespoň soukromou akci pro těch několik příznivců ertaru, kteří osobně projevili o oslavu zájem a dali najevo své přání se oslavy zůčastnit. Oslava se tak konala v menším rozsahu, než v jakém by byla, kdyby to byla oficiální akce organizovaná ambasádou. Na webových stránkách se také objevil okamžitě následující text:
        Ertarská ambasáda se distancuje od všech negativních stránek amatérsky organizované OSLAVY KVIDA 2006
        Tiskový odbor EE