KVIDO 2019


S ohledem na zvláštní technické a organizační problémy se letos oficiální oslava Kvida neuskuteční. Doporučujeme všem příznivcům Ertaru oslavit tento významný den v kruhu rodiny a přátel samostatně, neboli Per Partes. Rádi uveřejníme na tomto místě zaslané fotografie.