PŘEHLED ERTOLOGICKÉ LITERATURY

sestavil StarknestSVĚTELNÉ ROKY A-1985/43
První písemná zmínka o Ertaru od roku 1980. Číslo obsahuje především reportáže a články z prvního celostátního setkání čtenářů Světelných roků, tj. Readerconu 1985. Vzhledem k tomu, že součástí programu Readerconu byly i chvíle věnované ertologii, věnuje mu část své plochy i toto číslo SR. Z obsahu je ertologii věnován článek o Mr.Skhovi, bájné staroertské postavě, neboť právě po této postavě je pojmenována cena udělovaná za Zásluhy o rozvoj Světelných roků.
Náklad 5 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY D-1985/50
Jubilejní 50. číslo Světelných roků je věnováno převážně ertarské kinematografii. Hlavní obsahovou náplň tohoto čísla tvoří obsah ertarského filmu Válečníci přicházejí z hvězd.
Náklad 5 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY speciál Readercon I/1986
Toto číslo časopisu obsahuje kromě organizačních informací týkajících se organizace druhého ročníku Readerconu hlavně spoustu informací pro mototuristy chystající se do Ertaru. Tyto informace podává brožura Jak do Ertaru 1986, která tvoří objemnou přílohu tohoto čísla.
Náklad 8 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY speciál Readercon II/1986
Toto číslo časopisu je poprvé celé věnováno výhradně a pouze ertologii. Jeho hlavní obsahovou náplň tvoří všeobecně zeměpisná mapa Ertaru (zatím pouze v černobílém provedení) se základní sítí dálnic, železnic, vakuových tratí, s městy, řekami a pohořími. V čísle najdete rovněž barevnou mapu Ertaru.
Náklad 8 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY speciál Readercon III/1986
Další monotematické číslo bylo tentokrát věnováno novému etareánskému kalendáři. Kromě popisu vzniku a organizace kalendářního systému v něm čtenáři nalezli i kompletní kalendář pro tento ertareánský rok.
Náklad 8 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY speciál Readercon IV/1987
Tento speciál obsahuje hlavně pozvánku na Redarecon 1987, jehož součástí budou i ertologické přednášky.
Náklad 8 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY speciál Readercon V/1987
Toto opět monotematické číslo obsahuje obsahuje popis kontinentu Taros a barevnou obecně zeměpisnou i barevnou politickou mapu kontinentu. V čísle je dále podrobnější černobílá mapa okolí Sargasového zálivu. V čísle jsou dále otištěny i stručné popisy jednotlivých států kontinentu Taros, včetně jejich rozlohy, počtu obyvatel i údajů o měně.
Náklad 15 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY speciál Readercon VI/1987
Toto číslo obsahuje ertologické konferenční materiály z ertologické části Readerconu 1987, tj. materiály k jednotlivým přednáškám, zejména Kalendář, ertarskou denní časomíru, článek o ertarském hlavním městě Etarei, přehled státních orgánů Republiky Ertar, povídání o Mr.Skhovi. V čísle dále čtenáři nalezli černobílé pohledy měst Etarea, Quasar, Tara, Pulsar a Pinia. Číslo obsahuje i barevné diapozitivy s barevnou fyzickou mapou Tarosu a souostroví Ertily.
Náklad 9 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY speciál Readercon VII/1987
Číslo obsahuje, kromě krátkého popisu Ertaru jako státu a snímku pověstného Spirálového mostu v Erthysu, především novelizovanou brožuru s informacemi pro mototuristy i jiné zájemce o cestu do Ertaru, Autem do Ertaru 1987.
Náklad 9 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 100/1987
Monotematický JUBILEJNÍ speciál časopisu je věnován opět, jako 50. číslo, ertarské kinematografii. Číslo obsahuje první dva díly slavné ertarské trilogie Lucase Storka Poslední král, a to filmy Světlo z temnot a Syn Hvězdy. Obálku čísla tvoří skládaný velkoformátový plakát k filmu Král přichází, což je poslední díl trilogie.
Náklad 9 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 100+1/1987
Monotematický speciál je opět věnován ertarské kinematografii, opět trilogii Poslední král. Číslo obsahuje rozbor hudební stránky trilogie od Sunny Trucka, filmovou kritiku a exkluzivní "Original soundtrack album" na CD. Bohužel v ertarské normě, která je prozatím nečitelná pro klasické CD přehrávače na našem trhu.
Náklad 9 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 8/1987
Jak již napovídá titulní ilustrace tohoto čísla, přináší svým čtenářům především podrobný popis posledního filmu slavné trilogie Poslední král, filmu Král přichází. Kromě tohoto článku obsahuje číslo i filmové plakáty na jednotlivé díly trilogie i klasické "světelně rocké" filmové kartičky na celou trilogii. Další krátký článek je věnován herečce Dianě van de Roy a její roli v Posledním králi.
Náklad 11 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY P/1987
Toto číslo Světelných roků je věnováno reportážím a ozvěnám Readerconu 1987. Do čísla přispěli téměř všichni účastníci konference. Číslo neobsahuje žádné nové ertologické informace, popisuje však spíše atmosféru ertologického setkání.
Náklad 9 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 134/1988
Toto číslo obsahuje pozvánku na Readercon 1988, jehož součástí budou opět ertologické přednášky.
Náklad 15 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 135/1988
Monotematické ertologické číslo časopisu obsahuje základní zeměpisné charakteristiky Ertaru, část automapy Ertaru, článek o počátcích ertarské kinematografie, Legendy z úpatí Toránských hor a kopie skalních maleb jako obrazový doprovod k přednášce Zpráva o výzkumu objektu P4. K číslu je rovněž přiložena zlatá Ertarská pohlednice.
Náklad 15 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 136/1988
Další monotematický speciál dokazuje, že tento rok bylo ertologii věnováno dostatek místa a objem publikovaných příspěvků byl značný. Číslo obsahuje následující materiály: Historické obrazy, Taros - stručné dějiny osidlování kontinentu, Standard Ertar - soustava měrových jednotek, kompletní ertareánský kalendář pro rok 1988 s ilustracemi Vládi Widtmana, známkové archy 1, 2, 3 a 4 Gratisových známek, jakož i pamětní arch ertarské pošty, vydaný k třísetletému výročí vydání první ertarské známky rovněž od Vládi Widtmana. V čísle nalezli čtenáři rovněž černobílé kopie nové emise ertarských bankovek v hodnotě 10, 100 a 1000 Gratis od Luboše Žižňavského.
Náklad 15 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 142/1988
Tento opět ertologicky monotematický speciál obsahuje další příspěvky z ertologické části Readerconu 1988. Je to průvodní komentář k přehlídce bankovek, Týden v království desáté můzy aneb Ghostwood city, Legenda intelektronická o Ertaru, Stopy zmizelé a znovu objevené.
Náklad 10 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 143/1988
Tento opět ertologicky monotematický speciál obsahuje další příspěvky z ertologické části Readerconu 1988. Je to záznam přednášky Koncepce na úrovni, Zpráva o výzkumu objektu P4 včetně druhého vydání obrazové dokumentace k této přednášce a přednášku Několik poznámek k víře v Hvězdu v souvislosti s lokalizací Ertaru.
Náklad 10 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 148/1988
Toto číslo časopisu obsahuje reportáže a postřehy od všech účastníků Readerconu 1988. Přílohou jsou opět černobílé reprodukce nové emise ertarských bankovek.
Náklad 15 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 150/1988
Téměř neuvěřitelné, kulaté, stopadesáté číslo je věnováno, stejně jako 100. číslo ertarské kinematografii. V obsahu čísla jsou popisy filmů jako Brána světla, Kira, Ertaoragea a Poslední probuzení. Dále čtenáři v čísle nalezli články o trilogii Poslední král, o záhadné zásilce doručené Lucasi Storkovi i o jeho zamýšleném eposu Sága Hvězdy.
Náklad 15 výtisků

POUTNÍK č. 28
Tento zpravodaj klubu Julese Vernea byl monotematickým ertologickým speciálem. Ostatní čísla Poutníka se zabývají převážně fantasy. Číslo 28 bylo však věnováno celé ertologii a informacím o Ertaru určeným pro širší odbornou veřejnost. Obsah čísla byl podrobně zveřejněn v Ercyklopedii 1.
Náklad 50 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 4/1989
Toto číslo obsahuje pozvánku, pokyny pro účastníky a předběžný program Readerconu 1989, kde bude rovněž na programu blok ertologických přednášek.
Náklad 15 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 5/1989 Speciál Ghostwood
Speciální číslo věnované hlavnímu městu ertarské kinematografie, Ghostwoodu. Svazek obsahuje následující články: Cona přemožitel, Smrt a Poslední sbohem, vše obsahy filmů, dále střípky z Ghostwoodu, Poprvé FFFFHAF (Filmový festival fantastických filmů, hororů a fantasy), Šedá eminence Ghostwoodu a obsah filmu Čtvrtá minuta věčnosti.
Náklad 15 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 6/1989
Opět monotematický ertologický speciál přináší následující konferenční materiály z ertologického bloku Readerconu 1989: Záhada s hmotností 0,47 kg, Panovníci Ertaru, Jochtův syn, Pamětní list k výročí vzniku ertarské pošty, Mr.Knowes, Khosa Khot, Dějiny ertarské pošty, Obálku s prvním obsahem Malé moderní encyklopedie Ertaru. Jako významná příloha je přiložena sada barevných diapozitivů se snímky z filmu Kira, Sheilla, s reprodukcí barevné podlednice Ertaru, reprodukcí hliněných destiček se střípky báje Ertaoragea a hromadným snímkem z Readerconu 1988.
Náklad 15 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY 11/1989
Toto číslo věnované již konanému Readerconu 1989 přináší kromě obvyklých reportáží z akce i nové ertologické materiály, jako Otázky ke státní rigorózní zkoušce z ertologie a udělení titulu ErDr. a obrazy ze života ertského, popis pásma diapozitivů, které bylo na Readerconu promítáno.
Náklad 11 výtisků

MALÁ MODERNÍ ENCYKLOPEDIE ERTARU 1990-2000
Tato publikace se svou zvláštní strukturou poněkud vymyká z rámce zde popisovaných ertologických publikací. V roce 1989 byla vydána jen její část a obálka s deskami. Publikace byla zamýšlena a několik let tak i fungovala, jako dílo průběžně doplňované jednotlivými ertologickými materiály, které vycházely tiskem u příležitosti jednotlivých ertologických seminářů. Podrobný obsah v době ukončení jejího doplňování je uveden v úvodním článku v Ercyklopedii 1.
Náklad 11 výtisků

SEDMIČKA č. 52/1991
Monotematické číslo časopisu jinak věnovaného problematice a zájmům dospívající mládeže přineslo nový oběcný pohled na Ertar a ertologickou problematiku pro nejšírší vrstvy čtenářů. Číslo však zůstalo bez odezvy.
Náklad cca 10 000 výtisků

ENCYKLOPEDIA ERTARICA (1992)
Ertologická publikace obsahující množství erto-logických materiálů, částečně shodných s Malou moderní encyklopedíí Ertaru, avšak ve zcela nové grafické úpravě. Obsah je rovněž podrobně uveden v Ercyklopedii 1.
Náklad 12 výtisků

SVĚTELNÉ ROKY Speciál 1993 - Ghostwood II
Další číslo věnované převážně ertarské kinema-tografii. Přináší články jako Nensi, Mor v povětří IV, Gors, Co se kde šustlo v Ghostwoodu a další. Číslo vyšlo po zastavení vydávání SR u příležitosti konání Erconu 1993.
Náklad 11 výtisků

10th ERTOLOGICAL CONGRESS (1994)
Konferenční materiály k 10.ertologickému kongresu vydané jako samostatná publikace obsahují texty i obrazový doprovod k odborným přednáškám, které byly připraveny na seminář. Polygrafická úroveň o něco převyšuje vynikající Encyklopediu Ertarica. Obsah viz Ercyklopedie 1.
Náklad 15 výtisků

10th ERTOLOGICAL CONGRESS (1994)
Konferenční materiály svazek 2 vydané několik dní před ertologickým kongresem obsahuje texty a obrazový doprovod k přednáškám dodané "na poslední" chvíli. Publikace je šita poněkud horkou jehlou, obsahuje však množství zajímavých informací. Obsah viz Ercyklopedie 1.
Náklad 15 výtisků

ERCYKLOPEDIE Sv. 1 (1995)
Zcela nová úroveň polygrafického zpracování činí tuto publikaci zcela vyjímečnou. Tato neperiodická publikace obsahuje literární práce význačných ertologů z období formování a dějin ertarského království. Byla vydána u příležitosti konání 11. ertologického kongresu.
Náklad 12 výtisků

ERTHYS - PLÁN MĚSTA (1995)
Plán města - omalovánky vyšel jako samostatná účelová publikace pro tematickou přednášku na 11. Erconu a obsahuje jednobarevný plán města, který si mají jednotliví majitelé barevně upravit podle vzoru, který bude k dispozici na dalších ertologických seminářích.
Náklad 15 výtisků

ERCYKLOPEDIE Sv. 2 (1996)
Druhý díl této neperiodická publikace se zabývá ertarskou kinematografií, především pak díly nejznámějšího režiséra Lucase Storka . Byla vydána u příležitosti konání 12. ertologického kongresu.
Náklad 12 výtisků

ERCYKLOPEDIE Sv. 3 (1997)
Třetí díl této neperiodická publikace se zabývá ertarskou současností, jako například bydlením, kulturou nebo vařením, dále pak státními symboly, dějinami současného způsobu vlády a dalšími aktualitami . Byla vydána u příležitosti konání 13. ertologického kongresu.
Náklad 12 výtisků

ERCYKLOPEDIE Sv. 4 (2001)
Čtvrtý svazek této neperiodická publikace vychází po delší odmlce, ale zato poprvé digitálně. tématicky není zcela jednotný, je z něho patrná snaha o publikování aktuálních objevů a výsledků ertologických výzkumů za poslední roky tak, aby se co nejdříve dostaly k širší ertologické veřejnosti, která by s nimi mohla dále pracovat. Jsou zde obsaženy výsledky některých archeologických výzkumů, dějiny ertarského letectví ajiná témata, včetně poněkud lechtivého téma erotiky. Vyšlo u příležitosti konání Erconu 2001.
Náklad 12 výtisků