S.Š.S – Slávek Švachouček slavící

Starknest


S.Š.S – Slávek Švachouček slavící
21 th Century Svach, 30 min
produkce: Slávek Švachouček
režie: Olina Švachoučková
kamera: Starknest
scénář: Jak to Přišlo
kostýmy: vlastní
Catering: Olina Švachoučková
Starring: 50ník – Slávek Švachouček
Ostatní osoby a obsazení: každý sám sebe

Výše zmíněná společnost zatím bohužel neuvedla ani do kin, ani na videu ba dokonce ani na DVD tento svěží dokumentární snímek pojednávající a jedné z nejvýznamnějších událostí letošní scifistické, lukostřelecké a ertologické sezóny.
Naštěstí měli naši redaktoři možnost se zúčastnit přímo natáčení snímku ve stylových interiérech čínské restaurace, kde se celá akce odehrála. A tak přestože jsme ještě neměli možnost ani na předváděčce shlédnout již sestříhanou verzi, chtěli bychom Vás o tomto snímku informovat co nejdříve, tedy před veškerou konkurencí.
Sama událost, při které nastalo kulaté výročí jednomu z nejvýznamějších vědeckých pracovníků Společnosti Ertarsko-Českých vztahů, ErDr Slávkovi Švachoučkovi stála jistě za zaznamenání. A ještě k tomu přibyla velmi šťastná ruka samotného producenta, který zvolil po dlouhých úvahách osvědčeného režiséra, tedy režisérku, která jej již téměř celý dosavadní život velmi zdařile režíruje a kameramana, který už také jednou před tím kameru viděl.
Rovněž producentova a režisérova výběrová řízení na obsazení hlavních rolí a konečný výběr aktérů celého podniku se kladně podepsal na celkovém optimistickém vyznění díla.
Herci se vžili do svých rolí dokonale, zřejmě na to měla vliv i jejich účast na jiných, i když zdaleka ne tak výpravných a významných podnicích (nebo účast v podnicích – cenové skupiny nerozlišujme).
Stručný popis děje:
Všichni účastníci akce se postupně scházeli v restauraci a blahopřáli Slávkovi k narozeninám a obdarovávali jej dary a oceněními . Pak všichni jedli a pili až se z nich kouřilo. Nakonec to Slávek všechno zaplatil, sbalil dary a šlo se domů – tedy každý do svýho mů.
Dojmy:
Film je ovšem postaven na docela jiných pilířích, než je děj. Je to především postava hlavního hrdiny s barvitým (film je skutečně barevný) vykreslením jeho nitra i zevnějšku a na situačním humoru. Občas sice film sklouzává do drobných epizod zdánlivě nesouvisejících s hlavní dějovou linií filmu, to když kamera zabírá jednotlivé separátní hloučky zvlášť sedících a bavících se scifistů, lukostřelců nebo ertologů, ale při odjezdu kamery z detailu na celek zase divák brzy pochopí, že se stále jedná o původní dokument a jednotlivé frakce účastníků tak dohromady tvoří pestrou mozaiku pozadí pro sólový výstup hlavního hrdiny.
Celkově lze rozhodně snímek doporučit zvláště s ohledem na producenta, režii a především s ohledem na nezapomenutelného hlavního hrdinu.
(morální??) poselství filmu:
Rozhodně všechno nejlepší do další padesátky, Slávku.