Další úspěch propagace Ertaru

Slávek Švachouček


Schůzky Klubu Julese Verna (KJV) se dne 26.2.2002 zúčastnilo o něco méně lidí než obvykle, protože v restauraci Pod úrovní v Karlíně nerezervovali měsíc předem objednaný salonek (a ignorovali i fakt, že na to vzali zálohu). Proto poměrně dlouho trvalo, než se v okolí podařilo nalézt náhradní místo a někteří během této doby odpadli. Přesto se schůzka uskutečnila, i když od 21:00 místo od původně plánovaných 19:00.
První referát přednesl Jan Kantůrek, který úspěšně podpořil úvahu, že kapitán Nemo byl ve skutečnosti bezcharakterní pirát a pravděpodobně se později proslavil jako profesor Moriarty v soubojích s Sherlockem Holmesem.
Po krátké přestávce seznámil ErDr. S. Švachouček přítomné s vybranými fakty o Ertaru. Vzhledem k tomu, že se pro akci nepodařilo zajistit audiovizuální pomůcky, byl úspěch až překvapivý. Součástí prezentace ertarské kultury byla minisoutěž ve čtení citoslovců. Jako dobrovolníci účinkovali Jan Kantůrek a Jarka Pavlíková, oba byli po zásluze odměněni potleskem. Jan Kantůrek obhájil čest klubu KJV, protože podle předložených devíti citoslovců dokázal na první pokus poznat, že se jedná o výpisky z Patnáctiletého kapitána.
Po přednášce následovala diskuse tak intenzivní, že personál restaurace, která měla zavírat v 22:00, souhlasil s posunutím zavírací hodiny na 22:30, takže diskuse mohla skončit v 23:00, pak teprve dostali rozjařené diskutéry ven. Účastníci akce se rozcházeli domů v dobré náladě, i když nečekaně pozdě...