PŘÍPRAVA PAVLOVA WEBU
Byšičky 17.7.2004

Starknest

Po několika konzultacích byla svolána porada všech pracovníků ertarské ambasády, kteří se zabývají publikační činností a vztahem s veřejností i externích spolupracovníků do tradičního sídla v Byšičkách, kde se projednával Pavlův návrh na nový, samostatný ertologický web. Po dlouhé a bouřlivé diskusi bylo dohodnuto, že webové stránky budou jedny, tedy ne jedné adrese, a to na Slávkem zařízené adrese ertar.info, kde budou tři samostatné oddíly. Slávkovy encyklopedické stránky, Pavlovy Lexikony a Starnestův přehled kongresů s elektronickou formou konferenčních materiálů. Byla dohodnuta adresářová struktura pro možnosti vzájemných odkazů mezi jednotlivými datovými oddíly, které si bude každý autor spravovat samostatně.NÁSLEDNÝ VÝVOJ STRÁNEK
červen 2004 únor 2005 březen 2005 červen 2005