Vernisáž výstavy obrazů Vládi Widtmana v Galerie na schodech
konané u příležitosti Erconu 2012

Návštěva účastníků Erconu 2012 - 10.11.2012
úvodní slovo Slávek Švachouček

Nevím, kdo z vás to postřehl, ale letos je to již a právě třicet let, co vycházejí Světelné roky. Ano, třicet let. První číslo vyšlo v roce 1983. Psané na stroji, ilustrované ručně, neumělou rukou, v nákladu dvou výtisků. Za samotný název časopisu můžeme děkovat mojí ženě, která stála po mém vydavatelském boku od samého začátku a prosadila pěkný, český a zajímavý název. Časopis vznikal v počátcích na "koleně", tedy na jednom malém stole za dlouhých večerů. Již ve druhém ročníku se však řady spolupracovníků rozrostly. Díky Standově aktivitě vznikla Redakce SR, získali jsme přístup do tiskárny, objem časopisu se dramaticky zvětšil na 24 stran a periodicita na dnes již neuvěřitelných 14 dní, tedy na 24 čísel za rok. Ke zvyšující se kvalitě hlavně Standových článků však již bylo nezbytné zajistit odpovídající grafickou úroveň časopisu, zejména pak jeho titulních stran. A tehdy se redakci podařilo navázat dlouhodobou a dodnes trvající (vzájemně!!) výhodnou spolupráci s vynikajícím kreslířem a Ilustrátorem Vláďou Widtmanem. A tak hlavně díky němu vzrostla grafická úroveň na úroveň profesionální. A jako jeden z mála dalších ilustrátorů, které Světelné roky postupem času získaly, dodával Vláďa do redakce originály(!) svých obrazů a nikoliv kopie. Dlouho byly tyto vzácné originály uloženy v suchu a temnu redakčních trezorů. Třicet let vydávání Světelných roků se ale ukázalo jako ten správný okamžik k jejich (znovu)představení veřejnosti. Redakci SR se podařilo navázat úzkou spolupráci s Galerií Na schodech, v jejíchž prostorách se právě nacházíte a díky které se tak poprvé veřejnosti představuje ucelený soubor černobílých i barevných kreseb. Sám autor je vzácný svou obětavostí a charakterem. Nejen že pracoval nezištně pro Světelné roky, ale dokonce dovolil i málo známé zahraniční firmě požívat bezplatně své iniciály VW pro propagaci jejích výrobků. Dnes se na své kresby i na nás přišel podívat a tak mu múžeme za jeho skvělou práci všichni poděkovat a poté obdivovat jeho dlouholeté dílo výjimečně zpřístupněné nám všem.