04. 10. 2016 - 2x (R-Q) = P

Druhá Rychta opět bez QasaruV úterý 04/10/2016 jsme se sešli na koordinační poradě v restauraci Na Rychtě. Postupně se nás sešlo sedm. Olgu totiž později vystřídala Andrea.Protože jsme zatím nedostali pozvánky, zeptala se Olga Borka na místo konání Erconu. To zatím tajil, ale ujistil nás, že termín zůstává podle plánu. Vláďa si kvůli plánované operaci nebyl jist, zda Ercon stihne, ale omluvenku od lékaře budeme akceptovat.Olga s námi ještě pojedla, ale pak naši společnost opustila. Hned nato dorazila Andrea, čímž se výrazně zlepšil věkový průměr účastníků porady.Standa přinesl Světelné roky č.4/2016 věnované tentokrát - už podle Vláďovy obálky - především Terminátorům a 38. guvernérovi státu Kalifornia.Protože Na Rychtě už podruhé neměli inzerovaný Qasar, bude příští porada pro změnu v restauraci U Papežů. A to už bude Ercon za dveřmi!