02. 08. 2017 - Bilaterální rozhovory

Přípravy exerconu 2017Ve středu po páté jsme se sešli Na Sádce s Borkem k bilaterálním rozhovorům. Přiznám se, že za totality jsem o podobných jednáních často slyšel v rozhlase i v televizi a občas i četl v novinách. Nikdy mne nenapadlo, že bych se něčeho podobného mohl zúčastnit nebo dokonce hrát jednu z hlavních rolí. Teď se to povedlo a dokonce o tom můžu napsat...

Probrali jsme otázky zajímající obě strany a dosažené výsledky se promítnou do příprav exerconu 2017. Dotkli jsme se i otázek zajímajících jen jednu stranu, ale s těmi jsme byli dost rychle hotovi. Otázky nezajímající žádnou ze stran nebyly probírány.

(foto Starknest a sš)