04. 11. 2017 - EXERCON 2017

Rozšířený ertologický kongres
V tradičním termínu - tedy první listopadovou sobotu - jsme se sešli na výjezdním zasedání EXERCON 2017 celkem v počtu osmi kusů. Slavnostní zahájení tedy proběhlo 04.11. přesně v 11:04 místního času a to šokem, který si připravili Starknest.Byli na místě první, protože na nich spočívala tíha organizačního, materiálního a technického zajištění akce. Ale že nastoupí v uniformách, to jsme nečekali. (Kdosi mínil, že to není uniforma, jen "rovnošata", ale my víme své.)11:10 Po zahájení se ujal úvodního slova Borek.
11:11 Standův referát se jmenoval "Tradice ani letos nezhyne" a věnoval se Světelným rokům.11:15 Dorazil Libor a nevěrohodně vykládal cosi o dopravních potížích na dálnici. Byli jsme rádi, že dorazil, ale nemůžeme mu taky spolknout všechno, že! Všichni dobře víme, jak se poslední dobou jezdí po našich dálnicích. Proto jsme se v tom zbytečně nevrtali a vrátili se k rozjetému referátu. Ovšem pozor... Díky Liborovi stoupl počet Standových posluchačů o více než 14%!
11:30 Nastoupil Borek se Slavnostní chvilkou. Oznámil nám, že právě probíhá 35. rok existence magazinu Světelné roky. Za zásluhy o Světelné roky ocenil Standu dortem s logem SR. A protože se v tak hojném počtu (devět nebo víc) sejdeme asi zas až o Kvidu, jako jejich zakladatel navrhl uspořádání bujarých oslav hned po obědě. Návrh se setkal s pochopením a všeobecným souhlasem. Následovala projekce kompletní řady obálek Světelných roků zahrnující vývoj celého fanzinu od počátků až do dneška.11:42 Na Borkův referát navázal ihned Slávek. Popřál Borkovi k jubileu Světelných roků a současně blahopřál Standovi k jeho prvnímu výročí loňského desátého výročí ve funkci šéfredaktora Světelných roků. Pak oběma předal ocenění za výjimečný přínos Světelným rokům - DVD s klasickými hrami divadla Semafor.
11:45 Standa rozpracoval podrobněji problematiku quelů v příspěvku "Pojďme si zakveltit". Výčet nunací díky spletitosti vztahů se místy obtížně sledoval a svědomitějším z nás až lezly oči z důlků. Myslím, že plné pochopení látky bude možné až po uveřejnění příspěvku na stránkách Světelných roků a po jejím delším studiu.
12:09 Zahráli jsem si diskovanou. Nečekaně zvítězil Vláďa a okamžitě se ocitl v podezření, že doma tajně trénoval. Bylo by to jen chvályhodné, ale on podobné úvahy rozhodně odmítl - holt talent! (Další místa: 2-Borek, 3-Standa, 4-Olga, 5-Dana, 6-Libor, 7-Iveta, 8-Luboš, 9-Slávek)12:20 Borek představil názorný přehled Světelných roků na dvou výstavních tablech.12:25 Oběd. Borek zajistil výborné čerstvě smažené řízky a sváteční oběd všichni řádně ocenili.13:08 Po obědě Libor prezentoval v Ertaru vyrobený optický kabel a jeho vzorek věnoval muzeu.13:15 Program pak pokračoval premiérou nejnovějšího erfilmu. Byl to nízkorozpočtový snímek Válka světů podle románu H. G. Wellse. Jde o pilotní díl projektu, který má naši kulturu a zvláště literaturu přiblížit ertským studentům v dostatečně zhuštěné formě, aby pro ně byl vítanou a přínosnou položkou pro přípravu k maturitě. Autoři se v něm soustředili na nosnou kostru příběhu a úmyslně vynechali nebo potlačili všechny zbytečně nákladné a rozptylující prvky jako jsou jalové dialogy, davové scény a drahé dekorace. Protože tento pět a půl minuty trvající velkofilm byl účastníky přiznivě přijat, není vyloučeno, že se v projektu bude v příštích letech pokračovat.
13:25 Standa navázal na promítání filmu prezentací přehledu filmů na téma Války světů a jejich srovnání.
13:45 Borek přednesl nejčastější otázky, s nimiž se setkává Ertarská informační služba. Příspěvek nazvaný zaběhnutou zkratkou FAQ EIS oživil pro posluchače základní informace o ertarských reáliích. Po referátu ještě zvýšila úroveň akce Iveta výbornou bábovkou.14:00 Olga představila indoorový ertarský sport kjubal (česky krychbal nebo také krychlbal). Účastníci si mohli vyzkoušet, jak je obtížné zvládat krychlový míček. Vítězem neformální soutěže se stal s velkým náskokem Standa, který udržel míček ve vzduchu 23 úderů.14:15 Standa odprezentoval štrůdl a při jeho konzumaci moderoval diskusi k promítanému erfilmu. Byl jedním z hlavních sponzorů i herců - vyrobil a herecky zvládl chapadlo - a celkem správně vyčetl tvůrcům filmu, že v něm nebyly dostatečně podrobně a umělecky účinně zachyceny jeho holínky. Protože však sponzorem holínek byli Starknest, podařilo se konflikt utlumit dříve, než se zvrhl v krveprolití.
14:45 Dorazili Hanušovi a najednou nás bylo jedenáct.14:50 Vláďa se rozhovořil o animalistickém náboženství starých Ertů. Referát opět podpořil originálním uměleckým artefaktem.15:10 Slávek informoval o předběžném jednání o možnosti výstavy Světelných roků a ertologie v kulturním centru Zahrada v Praze. (V současné době se záležitost nevyvíjí nadějně, ale hledáme i jinou alternativu.)
15:15 Opakování prezentace Světelných roků.
15:25 Slávek byl za zásluhy o ertologii oceněn dortem se symbolem Hvězdy.15:26 Standa stručně informuje o vydávání Světelných roků v číslech.
15:30 Opakovaná premiéra erfilmu Války světů a promítání erfilmů pro pamětníky. Následovalo opakování soutěže v tréninku kjubalu pro zájemce. Standa opět zvítězil. Tentokrát udržel míček ve vzduchu 63 úderů!!!

16:30 Putovní pohár - detektivní soutěž vyhrál Luboš, když správně odhadl, že Pohár má Borek. Luboš tedy převzal Pohár a bude ho opatrovat do Exerconu 2018 a pak moderovat další ročník soutěže.
16:40 Borek a Dana se postarali o společné foto a Borek závěrem poděkoval přítomným za přítomnost a pozval všechny na oslavy Kvida v příštím místním roce.
16:45 Konzumace dortů, první pokusy o úklid, loučení a odjezd účastníků.

...a praví etologové mohou začít připravovat příspěvky na příští rok. Je nejvyšší čas!(foto Starknest a sš)