07. 02. 2018 - PUP - šest v šest

První porada místního roku 2018Ve středu v šest večer jsme se sešli na poradě U Papežů. V šest se nás sešlo šest.Cestou do vinárny jsem potkal Borka, který spěchal naproti Daně. Přestože jsme s Olgou před sebou měli čtyřikrát kratší trasu, dorazili jsme k cíli jen asi o půl minuty dřív. Brzy pak přišel i Vláďa. Sotva jsme si objednali, byl tu i Standa.Posíleni vydatnou krmí jsme byli připraveni na těžké životní zkoušky, ale čekal nás pravý opak. Vláďa dodal fantastický obrázek pro SR, Standa nás podělil dalším číslem našeho oblíbeného fanzinu a Borek si pro nás připravil DVD s materiály z minulých akcí. Tentokrát byla dokonce dvě - Exercon 2016 a Exercon 2017.

Důležitým bodem porady bylo i odpovědné zvážení problému oslavy Kvida. Tentokrát správný termín vyšel doprostřed prodlouženého víkendu domorodců a tím mnoha z nás zkomplikoval účast. Po krátkém jednání se přítomný šestičlenný užší organizační výbor usnesl na tom, že se letos bude výjimečně konat opožděná oslava ve středu 18.04. v 18:04. Hned druhý den jsem rozeslal mailem pozvánku a žádost o předběžné přihlášky. Rád uvádím, že se zájemci jen hrnou. Jejich příliv prakticky neustává a při započítání odhadovaných pravděpodobností to v této chvíli vypadá na možnou účast celkem asi 13,5 člověka.

Už se těším, těšte se taky!(foto Starknest a sš)