03. 11. 2018 - E X E R C O N _ 2 0 1 8

Rozšířený ercon žijePro mne a Olgu začal exercon vlastně tím, že k nám v 9:30 přišel Vláďa a vyjeli jsme. Letos se mi výjimečně podařilo přijet do místa konání bez bloudění, tedy v 10:00. Uvítal nás Borek a v 10:20 odjel pro oběd. S Olgou jsem se domluvil, že zapíše pořadí a čas referátů a pomůže tak s dokumentováním akce. V 10:40 dorazil Libor a především mně tím udělal velkou radost. V 10:50 dovezl Borek řízky a tím udělal radost úplně všem, i těm, kdo byli teprve na cestě a ani to netušili. O pět minut později přijeli Standa, Iveta a Luboš a přesně na zahájení dorazili i Inka a Petr. A bylo nás deset.Slavnostní zahájení bylo tedy 03.11. v 11:03 přesně a první referát přednesl Borek. Vyprávěl o poparconové návštěvě Bílovce (pozn: po Parconu, ne pop_arcona) a potvrdil nám, že Světelné roky měly na tamější výstavě fanzinů důstojné zastoupení.Jedním z nejhodnotnějších bodů programu byl samozřejmě oběd (asi 11:20 - 12:00). Už tradičně jsme si moc pochurtnali a posílili se dostatečně na další náročný program.

Ve 12:05 nás Borek zavedl na výstavu obrazů. Šlo o obálky a ilustrace Světelných roků a byla to pecka. Koncentrované ohlédnutí za více než 30 lety nadšené tvůrčí aktivity nám skoro vyrazilo dech a vyvolalo i pár vzpomínek.

Ve 12:15 přednesl Standa zdravici redakce Světelných roků a rozdal nám nové číslo SR. Pak (12:25) přednesl svůj referát Tradice stále žije a vytasil se ještě s číslem 565!

Libor ve 12:45 referoval o optickém přepínači vyvinutém v Ertaru. Fundovanou přednášku podpořil světelnými obrazy a vzorkem, na který jsme si mohli sáhnout. Kromě popisu přístroje věnoval část přednášky i zavádění tritů místo bitů v ertarské výpočetní a spojové technice, protože 3 jako základ adresních a výpočetních operací dává větší výkon než řešení na binárním základu. 3 je totiž blíž optimálnímu základu e (=2,7182818284 5904523) než 2. Byl to bezesporu nejlepší a nejertologičtější referát tohoto ročníku.

Ve 13:00 vystoupil Slávek se stručnou informací o naší nové webové stránce. Bohužel jsme se potom od Luboše dověděli, že naši starou adresu převzal někdo jiný a využil ji pro nás nepřijatelným způsobem, takže se k ní už nemůžeme hlásit. (Něco takového nás prostě včas nenapadlo, jinak bychom určitě starou adresu neopustili.)

Ve 13:10 jsme uspořádali tradiční diskovanou. Letos zvítězil Borek, druhé místo obsadil Standa a třetí Luboš. Druhé a třetí místo bylo oceněno knihou, obě pro tento účel daroval Borek. U prvního místa jsme se všichni shodli, že Borek využil výhody domácího prostředí a natrénoval si to předem. První cenu - perníčky - jsme proto nakonec neudělili a sežrali jsme ji všichni společně.

Ve 13:50 přednesl Vláďa referát na téma Něco nového z historie a doprovodil jej novým originálním obrazem.

O Ertarské kriminální ústředně promluvil Slávek ve 14:10 a po deseti minutách předal slovo Borkovi, který poreferoval o energetické situaci v Ertaru. Uvedl i stručnou analýzu příslušných více či méně konspirativních teorií zvláště ve znepokojující souvislosti s populární filmovou ságou, která umělecky zpracovala jednu z možných verzí.

Ve 14:40 došlo na putovní pohár. Tentokrát jej z Lubošových rukou převzal Standa. Je třeba zmínit, že Luboš nám s pohárem uchystal překvapení. Soutěž doplnil o finále s matoucími klony poháru.
Končili jsme asi o půl čtvrté a Borek odmítal zasloužené díky odjíždějících účastníků.

Exrcon 2018 byl fajn a podle mého názoru se mu dokonce podařilo oživit původního ducha Ertaru a SR. Rozcházeli jsme se s dobrým pocitem, že jsme se takto nesetkali naposledy.(Foto Starknest a sš)