20. 11. 2019 - PVE v 11/2019

Porada v Euréce

Na první poradu po exerconu jsme se sešli ve středu 20.11.2019 v restauraci Euréka. Tento výlet do exotické lokality jsme podnikli opět po dlouhé době, kdy jsme byli věrni konkurenci. Duch conu z nás asi ještě úplně nevyprchal, protože i přes tyto komplikace se nás sešlo 8 kusů!

Sezení jsme započali přípitkem k výročí otevření pražského Planetária (20.11.1960). V ertarské trinární soustavě to je nenápadných 2012 let. Jsme si vědomi toho, že pro obyčejné místní občany kulaté výročí "60" nastane až za rok, ale chceme si udržet náskok, protože v příštím místním roce 2020 bude mít Planetárium právě 2020 trinárních let!!! Očekáváme proto oslavy v takovém rozsahu, že by se mezi nimi naše koordinační porada snadno ztratila.

Po dobré večeři, na kterou padla nejen půlka kachny, ale i prasata, krávy a rostlinstvo musely přispět svým dílem, jsme zasedli k organizačnímu jednání. Borek se Standou a Vláďou si předali prázdné desky, které se brzy zaplní kvalitními obrazy. Vláďa a Slávek nenápadně připomněli, že je nejvyšší čas začít připravovat materiály na další exercon, ale o svých plánech zatím nic neprozradili. Borek s Danou sice museli odjet dřív, ale my ostatní jsme ještě odpovědně projednali termín příští porady. Zaznělo i několik pochvalných slov na adresu kuchyně. Proto jsme se rozhodli, že uvítáme další schůzku pokud možno opět v Euréce, abychom mohli řádně vědecky při opakovaných experimentech prozkoumat jídelní lístek.

I když jsme se zvedli poměrně brzo, byl celkový dojem dobrý. Věřím, že většina z nás si najde čas na prosincové předvánoční opakování.

sš (foto Starknest a sš)