05. 11. 2022 - ERCON 2022

Bylo nás šest!Letošní ercon se konal poprvé po covidové krizi v obvyklou dobu (první listopadová sobota) na obvyklém místě (Kunice). Pro mne začal neobvykle tím, že mi Vláďa (který jel na ercon se mnou) přinesl obraz znázorňující umělecky nezapomenutelnou etapu z mého pestrého života. Udělal mi tím takovou radost, že do řady portrétních fotografií účastníků zařadím místo své fotky toto dílo, a to na první místo, které bych jinak přenechal někomu povolanějšímu.


Ještě před slavnostním zahájením akce rozdal Libor účastníkům visačky a moc pěkné pentle na krk. Spolu s bezvadným referátem, který nás čekal, to byla dohromady kandidatura na nejlepší příspěvek nebo nejlepšího účastníka erconu 2022. Uvidíme, zda to příští rok organizátoři takto vyhodnotí. Můj hlas má Libor jistý.


Nelehkou roli sledování průběhu akce převzal Starknest a laskavě poskytl svůj záznam:

Program Erconu 2022 (Starknest)


10:00     odjezd z Prahy, v Kunicích příprava výzdoby a uvítání delegátů, nejde proud
11:00     slavnostní zahájení – Starknest
11:10     výsledky dotazníkových šetření, slavnostní chvilky, prezentace hromadných snímků z předchozích erconů na ntb
11:18     jde proud
11:28     hromadné foto
11:30     Zdravice od Standy a výzva k dodání příspěvků do SR do konce listopadu – Slávek
           Info ke 40.readerconu 1.4.2023 – Starknest
           Matoucí zkratky akcí* – Slávek
11:43    Návštěva státní přírodní rezervace – Vláďa
11:53     Geodetem v Ertaru – Libor
12:25     volná diskuse, Catering
12:40     oběd
13:10     Tablo s fotkami z Erconů – Starknest
13:20     dekorování účastníků – Libor
13:30     Digitální knihy – Starknest
13:45     Tajemství uhlíkové stopy – Slávek
14:00     Mistrovství světa v trinárním kódování – Libor     
           1. Slávek     
           2. Dana     
           3. Luboš
14:50     promítání Slávkových filmů a Liborův příspěvek Pivo v Ertaru
15:41     ukončení programu

* Poznámka: Šlo o možnost pořádání erconu na jaře současně s jubilejním Readerconem. Pak by zkratka pro tento Spring-ercon mohla být nejspíš SERCON, což by bylo zavádějící. Pro rozšířený ercon, tedy exercon, by vznikla zkratka SEXERCON. To by mohlo způsobit řadu nedorozumění, nemluvě o tom, že bychom asi těžko zvládali nával zájemců.


Vláďův příspěvek Návštěva státní přírodní rezervace se opíral o krásu této nezkažené krajiny zachycenou na obrazech.

Referáty Tajemství uhlíkové stopy a Geodetem v Ertaru byly poskytnuty redakci Světelných roků a objeví se určitě v upravené formě v některém z připravovaných čísel. Připomenu proto ještě slavnostní chvilky, kdy jsem získal dva téměř zasloužené diplomy. Nebyl jsem sám, Libor a Vláďa také nešli domů s prázdnou, ale fotky nemám. Nebyl jsem dost pohotový.

A na konec Mistrovství světa v trinárním kódování. Dana měla lepší čas než já, ale kódovala menší číslo a Libor rafinovaným algoritmem určil pořadí, jak je zachyceno v programu. Čísla na záznamu mého výkonu tedy znamenají, že dekadické číslo 27 jsem požadovaným postupem určil jako trinární 001000. Akce trvala 48,4 s, což mi vyneslo pravý z Plzně dovezený Prazdroj. Dana se svými 40 s vybojovala stříbrné pivo - Pinier Erquell - archivní dovoz z Ertaru. Na snímku vlevo jsou zachyceny ceny připravené pro první tři medailisty.

Ercon se i v komorní sestavě vydařil. Sešlo se nás sice jen šest, ale byl mezi námi i cizokrajný účastník. Libor je totiž z jiného kraje - z Plzně. Rád přiznávám, že nás řádně vousaté nebo holohlavé dinosaury svým tvořivým zápalem dobře válcuje až zahanbuje. Nahrazuje nám tak odrodilou mládež a vydatně přispívá. Stejně jako organizátoři si zaslouží dík za svůj díl na letošní akci. Mně se ercon moc líbil a určitě jsem nebyl sám. Doufám tedy, že tato krátká reportáž zapůsobí pro příště kladně i na ty, kdo se letos nemohli osobně zúčastnit.

sš (program Starknest, foto Libor a sš)