HISTORIE

Osidlování kontinentu...ještě než začala psaná historie
Legendy z Toránských horhliněné destičky vyprávějí
Nové objevynové archeologické objevy otřásly klasickými představami
o dávné historii osidlování kontinentu
Zpráva o objektu P4nové archeologické objevy - jeskynní malby
Stopy zmizelé...megalitická observatoř Gőttelich (asi 2 800 př.n.l.]
Historické obrazyhistorický úvod a seznam vládců Ertaru od počátku dějin do r. 1700
Famirhistorická freska ze 3. století
Hlas lidu a historielegenda "Pád pána pekelných plamenů"
vychází z událostí přelomu 3. a 4. století
Legenda o Černé svícilegenda vztahující se k bitvě na Severních výšinách
Jochtův synlidová pověst (počátek 11. stol)
Dějiny S. A. L.stručná informace o dějinách sousedního státu
Platidlahistorie mincí a mince v historii
100 let koordinaceposlední etapa ertarských dějin (od r. 1889)
Politické informacedvě politické aktuality z roku 1990

Návrat na hlavní stránku