Věda a technika

Ertové jsou ve vědě a technice o trochu před námi. Přesto lze ve vývoji vědy a techniky i v současném světě vysledovat řadu shodných trendů. Dúvodem je fakt, že fyzikální zákony jsou na Ergei stejné (nebo skoro stejné) a dobrý konstruktér se vždy snaží na dané technologické úrovni nalézt optimální řešení technického problému.

ARCHITEKTURA - Antimon, město pohody
- bytová kultura
DOPRAVA - automobilová doprava
- letectví
ERKORDY - Gynesova kniha erkordů
ENERGETIKA - elektrická soustava a životní úroveň
INFORMAČNÍ TECHNIKA - software s aktivacíKultura a společnost

Ertové mají bohatou kulturu, podobně jako my. Zásadní rozdíl je však ve sféře filmové produkce, kde se natáčejí filmy různé délky pro letní a zimní období. Protože jsou v zimě večery delší, mají zimní filmy délku 2 až 4 hodiny. Naproti tomu letní "celovečerní" filmy jsou běžně půlhodinové. Jarní a podzimní filmy mají pro nás obvyklou stopáž, cizinec se však obtížně orientuje v rozdílech mezi jarními a podzimními. Plné pochopení všech jemných odstínů terminologie používané ve světě ertské a ertarské kultury zřejmě vyžaduje léta praxe a osobních zkušeností.

Samostatnou kapitolou současné ertarské kultury je fascinace tvůrců existencí paralelního světa (=našeho). Spisovatelé, filmoví i televizní tvůrci rádi umisťují krkolomné akční filmy i nepochopitelná psychologická dramata do naší reality, o které mají většinou jen velmi zmatené představy. Řada vážně míněných děl je pak pro naše diváky a čtenáře na druhé straně časoprostorového tunelu zdrojem spíše zábavy než poučení.

BÁJE A LEGENDY - báje dryád
ČESTNÝ ČLEN
- Kapitán KID
za
zásluhy o kulturu
ERCONY - pravidelná setkání ertologů
FILMY - Brána světla - recenze
- Ertaoragea - recenze
- festival FSF v Blackholu
- Kira - recenze
- Král přichází - recenze
HUDBA - současná hudba
- magorská hudba
- osudy jedné písně (Kachnička)
POEZIE - Odhrnutá opona a démon alkohol
READERCONY - pravidelná setkání tvůrců
a čtenářů Světelných roků
VÝTVARNÉ UMĚNÍ - okrajové směry ve výtvarném projevuJazyk

Planeta Ergea hostí podobně jako Země mnoho národů, které se dorozumívají rozličnými jazyky. Protože kanály náhodného kvantového pohraničního styku spojují zcela určité oblasti obou planet, lze bez potíží vystopovat podobnost mezi jazyky používanými v obou realitách.

Ertština, která tradičně a bohatě používá diakritická znaménka, se tak kdysi v dávnověku rozšířila i na Zemi. Udržela se však pouze v izolované oblasti (ostrovní říše) a ve značně zdeformované spřežkové podobě, kterou my známe jako angličtinu. Určitou reakcí je pak vznik lokalit, kde národnostní menšiny na Ergei absorbovaly spřežkovou formu (angličtinu), ale čtou ji, jak se píše. Obdobným případem pronikání jazyka, ovšem naopak, je zřejmě čeština, která se dostala do některých oblastí Etariskaru. Díky pohraničním horám a bažinám, které efektivně bránily komunikaci, se tento poměrně exotický jazyk udržel dodnes a stal se mateřštinou mnoha nevinných lidí.

Důležitým a nepřehlédnutelným faktem je také jazyková příbuznost mezi čínštinou a jazykem říše Wan-Hu. Zatímco díky jazykovým znalostem českých ertologů jsou české a ertské kanály podchyceny alespoň na základní úrovni, v jiných jazykových oblastech (zejména Wan-Hu) zůstává mnoho neprobádaného.

JAZYKOVÝ KOUTEK - slova působící potíže podobnou výslovnostíDalší informace naleznete na oficiálních stránkách Republiky Ertar eee.ertar.er

zpět na hlavní stránku