2000 Slávek Švachouček a Starknest Výzva a info
2001 Slávek Švachouček Kvantová Ertologie
2002 Starknest Quantum Ertology - část 1 - 35 Let Ertologie v Čechách - svazek 1 - Vzestup Ertologie (1985 - 2004)
2003 Starknest Quantum Ertology - část 1 - 35 Let Ertologie v Čechách - svazek 2 - Zlatý věk Ertologie (2005 - 2019)
2004 Libor Tengler Ertarex
2005 Slávek Švachouček Sedloňův trojfázový motor
2006 Vláďa Widtman Fragment Svatopolského rukopisu
2007 Slávek Švachouček Historické pozadí ukrytí praporce sv. Vojtěcha
2008 Vláďa Widtman DFSD aneb rukopis neznámého původu
2009 Starknest Kulturní pátky
2012 Starknest Slavnostní chvilky